Антарктик

Антарктик

Антарктикот е континент кој го опкружува Јужниот Пол на Земјата и зафаќа 13.176.727 km², а со соседните острови 14.107.637 km². Антарктикот е петти по големина континент во светот, по Азија, Африка, Северна Америка и Јужна Америка. Антарктикот нема население во вистинска смисла на зборот. Околу 4.000 луѓе живеат во осумдесетте научноистражувачки станици во лето, а околу 1.000 во зима, а оваа бројка е многу променлива. Најголемиот дел од Антарктикот е покриен со мраз (98% од површината), кој најверојатно потекнува од леденото доба, а поради неговата тежина многу делови од Антарктикот лежат под нивото на морето. Количината на мраз се проценува на околу 30 милиони km³, што е околу 90% од вкупната количина мраз на Земјата. Антарктикот има еден од најбогатите екосистеми во светот. Таму живеат бројни видови риби, китови, пингвини и фоки. Во текот на летото им се придружуваат уште 100 милиони птици преселници кои се гнездат на околните острови или на делови од континентот кои не се покриени со мраз.

Патувања

Дестинации