Антарктик

Антарктикот е континент кој го опкружува Јужниот Пол на Земјата и зафаќа 13.176.727 km², а со соседните острови 14.107.637 km². Антарктикот е петти по големина континент во светот, по Азија, Африка, Северна Америка и Јужна Америка. Антарктикот нема население во вистинска смисла на зборот. Околу 4.000 луѓе живеат во осумдесетте научноистражувачки станици во лето, а околу 1.000 во зима, а оваа бројка е многу променлива. Најголемиот дел од Антарктикот е покриен со мраз (98% од површината), кој најверојатно потекнува од леденото доба, а поради неговата тежина многу делови од Антарктикот лежат под нивото на морето. Количината на мраз се проценува на околу 30 милиони km³, што е околу 90% од вкупната количина мраз на Земјата. Антарктикот има еден од најбогатите екосистеми во светот. Таму живеат бројни видови риби, китови, пингвини и фоки. Во текот на летото им се придружуваат уште 100 милиони птици преселници кои се гнездат на околните острови или на делови од континентот кои не се покриени со мраз.

Поаѓања

Патувања

Дестинации