Експедиции

Експедиции

Експедициите опфаќаат необични предизвици и активности. Експедициите претставуваат активно истражување на културата и географијата на земјите или регионите. Наменети се за специфични искуства во текот на посетата на одредени места или култури.

Поаѓања

Патувања